Chúng tôi thấy rằng chỉ những thông điệp sáng tạo mới có thể chạm sâu được vào trái tim của khách hàng.

Bình luận