Hãy tập trung việc kinh doanh của bạn!
Vì chúng ta chỉ làm tốt thứ mà chúng ta giỏi.

Bình luận